Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Vysočany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Vysočany na internetovej stránke svoj ,,Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie   o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Vysočany

Sídlo: Obecný úrad Vysočany  č.35,  956 35

IČO: 00311332

DIČ: 2021054343

Bankové spojenie: VÚB banka, Bánovce nad Bebravou

Číslo účtu: 13327-192/0200

Štatutárny zástupca: Ivan Sečanský, starosta obce

Telefónne číslo: 0387687215

E-mail: obecvysocany@gmail.com

Webové sídlo: www.vysocany.sk


 

Verejné obstarávanie

výzva na predkladanie ponúkVytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka